Bra att veta

Samtliga gastherm gasolpannor är tillverkade och godkännda enligt
- EN 624:2000 gasutrustning
- Specifikation för LPG-anordningar
- Gasolbrännare i fordon och båtar.

Planera först

Planera först

Syftet med en centralvärmeanläggning är att få en kondensfri och jämn temperatur i olika delar av rummet, oavsett väderleksförhållanden. För att få den rätta komforten och det rätta utbytet av gastherm-värmaren bör man använda några grundprinciper vid installationen.

Val av värmare

Värmare Effekt Rek. konv. längd Max Gasförbrukning
GTE 1500 1500 W 2 m 110 g/h
GTE 2200 2200 W 3 m 170 g/h
GTE 2800 2800 W 4m 210 g/h
GTE 3500 3500 W 5-6 m 260 g/h

 

Värmarens placering

Värmaren placeras som regel i en garderob eller ett toalettutrymme. Vid placering av värmaren i en mindre garderob måste man se till att luftväxlingen kring värmaren är god. Detta för att dra nytta av den värme som avges av själva värmarenheten. Denna bör då skyddas av ett extra galler för att förhindra att t.ex kläder kommer i beröring med värmarens tak- eller yttersida. Termostatens anslutningskabel är som standard 1,5 m. Termostaten placeras ca 120 cm över golvet på en öppen vägg där den inte direkt påverkas av någon konvektor eller värmarens egenvärme.

Montering av värmepannan

Gastherm gasolvärmepanna kan med fördel placeras i det utrymme som skall värmas upp för att ge en jämn effektiv uppvärmning. Pannan kan även placeras i annat utrymme som toalett, garderob eller liknande. Om pannan placeras i stuvutrymmen eller utomhus går man miste om pannans direktvärme och därmed minskar värmeanläggningens totala verkningsgrad. Oavsett var man väljer att placera pannan skall man tillse att luftväxlingen kring panna, friskluftintag och avgasrör är god.

OBS! Även om pannan är så gått som underhållsfri kan det vara bra att tänka på att frontplåten (med typskylten) är lättåtkomlig för demontering och montering på plats. Innan du monterar upp pannan på väggen kan du skruva bort de två skruvarna som sitter monterade på insidan på frontplåten