Bra å vite

Samtlige gastherm propangassovner er produsert og godkjente i henhold til:
- EN 624:2000 gassutstyr
- Spesifikasjon før LPG-anordninger
- Propanbrennere i fritidskjøretøy og båter.

Planera först

Planlegg systemet

Hensikten med det sentrale varmessystemet er å få en kondensfri, jevn temperatur i ulike deler av rommet, uansett værforhold. For at få den rette komforten og den beste løsningen av gastherm systemet, bør man tilstrebe noen grunnprinsipper for innstallasjonen.

Velg rett varmeovn

Varmeovn Effekt

Anbefalt konvektor lengde

Max propangass forbruk

GTE 1500 1500 W 2 m 110 g/h
GTE 2200 2200 W 3 m 170 g/h
GTE 2800 2800 W 4m 210 g/h
GTE 3500 3500 W 5-6 m 260 g/h

 

Varmeovnens plassering

Varmeovnen plasseres som regel i en garderobe eller i et toalett. Når varmeovnen blir plassert i et mindre rom, må man passe på at luftsirkulasjonen rundt ovnen er god. På den måten kan man nyttigjøre seg den varme som avgis av selve varmeenheten. Denne bør da beskyttes med et gitter for å forhindre at f.eks klær kommer i berøring med ovnens  tak eller ytterside. Termostatens tilkoblingskabel er som standard 1,5 m. Termostaten plasseres ca 120 cm over gulvet på en åpen vegg slik at den ikke direkte blir påvirket av en konvektor eller varmeovnens egenvarme.

Montering av varmeovnen


Gastherm propanvarmeovnen kan med fordel plasseres i det rommet som skal varmes opp for å gi en jevn og effektiv oppvarming. Varmeovnen kan også plasseres i et annet rom som toalett, garderobe eller lignende. Om varmeovnen plasseres i en bod eller utenfor huset, vil varmeovnens egenvarme gå tapt og varmesystemets totale virkningsgrad blir redusert. Uansett hvor man velger å plassere varmeovnen, er det viktig å sørge for god luftsirkulasjon rundt ovnen og passe på at frisluftinntaket og avgassrør er riktig montert.

OBS! Selv om gassovnen er så godt som vedlikeholdsfri, kan det være smart å tenke på at frontplaten (hvor skiltet med typebetegnelsen står) er lett tilgjengelig for demontering og montering på plass.
Før du monterer ovnen på veggen, kan du skru ut de to skruene som sitter montert på innsiden av frontplaten.